Poniżej zostaną zamieszczone błędy zauważone po wydruku książki.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać na adres: zuzannawojciechowska@zhr.pl