Koło przyjaciół harcerstwa

Koło Przyjaciół Harcerstwa (KPH) to krąg osób w jakiś sposób związanych z daną jednostką harcerską. Mogą to być pełnoletni krewni harcerzy należących do jednostki, byli harcerze lub po prostu przyjaciele drużyny. Kręgi KPH mają na celu wspieranie jednostek zarówno materialnie, merytorycznie jak i moralnie.

Członkowie KPH wspierają drużyny, przy których działają, na przykład poprzez doradztwo oraz wsparcie jej działalności, współorganizowanie różnych wydarzeń, bezpłatne wykonywanie opinii, czy organizowanie okolicznościowych spotkań i uroczystości.

Ważne jest również wsparcie finansowe jednostek, gdyż zazwyczaj budżety drużyn harcerskich są skromne. KPH może organizować akcje zarobkowe dla drużyny oraz pozyskiwać ewentualnych sponsorów wspierających drużynę .

Członkowie KPH są, zgodnie z § 7 Statutu ZHR, członkami Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.